Lena Larsson
Jag är bildkonstnär som efter utbildningen på Textilinstitutet i Borås ( numera Textilhögskolan) i huvudsak arbetade med det textila materialet, då företrädelsevis med vävning. Utförde under många år textila utsmyckningar för offentlig miljö.
Numera arbetar jag i flera olika material och tekniker. Fortfarande ofta och gärna med det textila materialet, men lika gärna med måleri, grafik och olika blandtekniker. I min konst reflekterar  jag över vad som händer runt omkring mig, personliga erfarenheter och vardagliga händelser. Ibland kommer man in i ett flow , ibland är det en kamp.       ...och för att citera Olle Olsson Hagalund: "Någon gång kan jag tycka att jag lyckats bra, men jag vet inte hur det skett. Det är ett oerhört äventyr att ge sig ut på att göra ett konstverk. Måla en tavla kan väl alla"